ថាមពលប្រកបដោយនិរន្តរភាព...
តម្រូវការទាំងអស់របស់អ្នកចំពោះប្រព័ន្ធហ្គាសនិងដំណោះស្រាយសម្អាតប្រេងឥន្ធនៈ

អាចដំណើរការបានទៅលើយានយន្ត 3ម៉ាស៊ីនទៅដល់ 10ម៉ាស៊ីននៅក្នុងជួរខុសៗគ្នាសម្រាប់ប្រភេទចាក់តាមលំដាប់និងប្រព័ន្ធចាក់ដោយផ្ទាល់។ ប្រព័ន្ធហ្គាសរបស់យើងបច្ចុប្បន្នអនុវត្តទៅលើរថយន្តប្រភេទសាំង ម៉ាស៊ូតនិងប្រព័ន្ធHybrid នៅក្នុងទីផ្សារ ជាមួយនឹងឩបករណ៏៣ម៉ាកផ្សេងគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនENERGIA ALLIANCE ដៃគូររបស់យើងរីករាយជាមួយនឹងការបម្រើសេវាកម្មលើទីផ្សារ។

អាចដំណើរការបានទៅលើយានយន្ត 3ម៉ាស៊ីនទៅដល់ 10ម៉ាស៊ីននៅក្នុងជួរខុសៗគ្នាសម្រាប់ប្រភេទចាក់តាមលំដាប់។ សមាសធាតុឩបករណ៏CNGអាចដំណើរការបានចំពោះម៉ាស៊ីនសាំងនិងម៉ាស៊ូត។ យើងផ្ដល់ជូននូវប្រភេទស៊ីឡាំងCNG 1,2,3សម្រាប់តម្រូវការខុសៗគ្នារបស់អតិថិជន។

ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនENERGIAអ៊ីតាលីយើងផ្ដល់ជូននូវការបម្លែងរថយន្តម៉ាស៊ូតទៅជាការប្រើប្រព័ន្ធ ហ្គាសLPG និងCNGចុងក្រោយបំផុត។ ប្រព័ន្ធរបស់យើងគឺសាកសមបំផុតសម្រាប់រាល់ប្រភេទរថយន្តម៉ាស៊ូតស្រាលនិងធ្ងន់។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធENERGIA DGលោកអ្នកអាចសន្សំសំចៃទៅលើប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ្នកហើយនិងបង្វែរដំណើរការរថយន្តរបស់អ្នកទៅជាបរិយាកាសរីករាយ។

ដំណោះស្រាយថាមពលប្រេងឥន្ធនៈផ្ដល់ជូននូវជួរនៃដំណោះស្រាយស្ថានីយហ្គាសLPGនិងCNGសម្រាប់ដៃគូររបស់យើនៅជុំវិញពិភពលោក។ យើងផ្ដល់ជូននូវដំណោះស្រាយTrunkeyសម្រាប់យានយន្តដែលចង់អោយមានស្ថានីយផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងគ្រឿងបរិក្ខា។

អំពីយើង

ក្រុមហ៊ុនENERGIAគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចតម្រៀបតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឩបករណ៏ប្រព័ន្ធហ្គាស

LPG / CNG / LNG ។ យើងមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជម្រើសម៉ាកផ្សេងៗដែលសាកសមនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់អ្នក។ មានចាប់ពីឩបករណ៏បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស(Kits)ទៅដល់ធុងហ្គាសLPG-CNG និងផ្នែកតូចៗ(Spare Parts)ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណណាមួយដែលអ្នករ្តូវការ។ជាមួយយើងអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកនោះទេ យើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកនូវឩបករណ៏ដែលមានគុណភាពគ្រប់ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។  

LOWER EMISSIONS, LOWER COST!

LPG ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា ប្រព័ន្ធហ្គាសអូតូ Vigas FIgas Tupgaz គឺប្រើជាទូទៅជំនួសប្រេងឥន្ធនៈនៅលើពិភពលោក។បច្ចប្បន្នមានរថយន្តជាង៣០លានគ្រឿងដែលកំពុងដំណើរការលើប្រព័ន្ធហ្គាសអូតូ(LPG)នៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗលើពិភពលោក។ ការបើកបរដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្គាសគឺសុវត្ថិភាព ចំណាយតិចជាងដែលតម្លៃទាបជាងសាំងដល់៥០%ហើយការបំភាយឩស្ម័នកាបូនិចតិចបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាំង ដូច្នេះវាកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

CNGត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាNGV , Erdgas , Mathane គឺជាការចម្រាញ់ហ្គាសធម្មជាតិដែលជាប្រភេទមួយផ្សេងនៃឥន្ធនៈដែលប្រើលើរថយន្ត។
CNGអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយរថយន្តគ្រប់ប្រភេទរួមានដូចជា រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ រថយន្តដឹកឥវ៉ាន់ រថយន្តក្រុង និងមានរថយន្តNGVជាង១៥លាននៅជុំវិញពិភពលោក។
ចុចទីនេះដើម្បីមើលលម្អិតបន្ថែមអំពីឥន្ធនៈជំនួសដែលអាចប្រើបានច្រើនបំផុតនៃពិភពលោកទី២។

LNGគឺជាធាតុរាវនៃCNG នៅក្នុងពាក្យមួយទៀតវាគឺជាហ្គាសរាវធម្មជាតិ។ LNGគឺជាប្រភេទហ្គាសCNGបុរាណដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យត្រជាក់ដល់ចំណុចនៃធាតុរាវ។ហ្គាសរាវធម្មជាតិគ្មានពណ៍ គ្មានជាតិកាត់ និងគ្មាជាតិពុល។
LNGគឺជាឥន្ធនៈជំនួសថ្មីដែលទូទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកប៉ាល់សមុទ្រធំៗ រថយន្តដឹកឥវ៉ាន់ធំៗនិងរថយន្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសមួចំនួន។។
ចុចទីនេះសម្រាប់ពត៍មានបន្ថែម

ម៉ាកសញ្

ENERGIA លើក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួល។

Note: Carousel will only load on frontend.

ក្រុមហ៊ុនENERGIAគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចតម្រៀបតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឩបករណ៏ប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។ យើងមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជម្រើសម៉ាកផ្សេងៗដែលសាកសមនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់អ្នក។ មានចាប់ពីឩបករណ៏បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស(Kits)ទៅដល់ធុងហ្គាសLPG-CNG និងផ្នែកតូចៗ(Spare Parts)ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណណាមួយដែលអ្នករ្តូវការ។ជាមួយយើងអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកនោះទេ យើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកនូវឩបករណ៏ដែលមានគុណភាពគ្រប់ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។

© 2019 Energia Alliance | All rights reserved

TOP