ទំនាក់ទំនង
We are a leading supplier of LPG/CNG/LNG Conversion kits and Tanks.

ការិយាល័យកណ្ដាល

ENERGIA Alliance GmbH.

អាស័យដ្ឋាន

Leopoldstrasse 244, 80807 München/Germany

PHONE

+49 (0) 89 208039 226

E-Mail

info@energiaalliance.com

ទីក្រុងបាល់កាន

Energia Alliance D.O.O

Magistralni Put – Maline bb Živinice / Bosna i Hercegovina

T: +387 35 744 091
F: +387 35 744 093
Besplatna linija: 080 02 11 11
E: info@energiaalliance.ba

តំបន់អាស៊ី និង អាស៊ីកណ្ដាលភាគខាងកើត

Energia Alliance Ltd. Sti.

អាស័យដ្ឋាន: Konak Mah. Lefkose Cad. Baris (120) Sok. OFIS +No:3 Kat:1 Daire no: 12 PK 16265 BURSA / TURKEY

Tel: +90 224 205 0474
Fax: +90 850 2200 451
E-Mail: info@energiaalliance.com

Cambogia

Energia Alliance Co., Ltd

អាស័យដ្ឋាន: : ផ្លូវជាតិលេខ ៦អា ភូមិ គៀនឃ្លាំង ខណ្ឌជ្រោយចង្វា រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ: +855 17 799 862
លេខទូរសា : +855 24 432 368
សារអេឡិចត្រូនិច: info@energiaalliance.com.kh

អាស៊ីខាងត្បូង

ENERGIA Alliance Co.,Ltd.

Address: 321 Pattanakarn Rd, Pravet, Bangkok 10250, Thailand

Tel: +662 722 4440
Fax: +662 722 4443
E-Mail: info@energiaalliance.co.th

ក្រុមហ៊ុន ENERGIA Alliance បានបង្កើតប្រតិបត្តិការនៅផ្នែកផ្សេងៗនៃពិភពលោកដើម្បីផ្តល់សេវាលឿនជាងមុននិងជួយសម្រួលដល់អ្នកចែកចាយនៅទូទាំងពិភពលោក។ យើងយល់ពីតម្រូវការនិងសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងក្នុងស្រុកហើយដូច្នេះយើងកំពុងផ្តល់សេវាក្នុងតំបន់ដល់អ្នកលក់(តំណាងចែកចាយ)របស់យើងពីមជ្ឈមណ្ឌលនានានៅជុំវិញពិភពលោក។

ក្រុមហ៊ុនENERGIAគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចតម្រៀបតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឩបករណ៏ប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។ យើងមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជម្រើសម៉ាកផ្សេងៗដែលសាកសមនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់អ្នក។ មានចាប់ពីឩបករណ៏បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស(Kits)ទៅដល់ធុងហ្គាសLPG-CNG និងផ្នែកតូចៗ(Spare Parts)ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណណាមួយដែលអ្នករ្តូវការ។ជាមួយយើងអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកនោះទេ យើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកនូវឩបករណ៏ដែលមានគុណភាពគ្រប់ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។

© 2019 Energia Alliance | All rights reserved

TOP