ព័ត៌មាន
យើងគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខាឧស្ម័ននិងធុងហ្គាស LPG / CNG / LNG នាំមុខគេ។

NEW EN12 CNG REDUCER VERSION 2019

Dear Customer, ENERGIA Italy glad to introduce you to t
Energia Italyបានរៀបចំគោលចម្បងនៃការបណ្ដុះក្នុងការតម្លើងប
ការលក់យានយន្តLPG ដែលបញ្ជាក់ដោយនាយកប្រតិបត្តិមន្ទីពិសោធន
ភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដល់ពានរង្វាន
រថយន្តរបស់អ៊ីតាលីម៉ាក DR Automobile បានចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជ
ផ្សារប្រេងសាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចុះដល់៨.៦%កាលពីឆ្

ក្រុមហ៊ុនENERGIAគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចតម្រៀបតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឩបករណ៏ប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។ យើងមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជម្រើសម៉ាកផ្សេងៗដែលសាកសមនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់អ្នក។ មានចាប់ពីឩបករណ៏បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស(Kits)ទៅដល់ធុងហ្គាសLPG-CNG និងផ្នែកតូចៗ(Spare Parts)ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណណាមួយដែលអ្នករ្តូវការ។ជាមួយយើងអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកនោះទេ យើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកនូវឩបករណ៏ដែលមានគុណភាពគ្រប់ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។

© 2019 Energia Alliance | All rights reserved

TOP