ព័ត៌មាន
យើងគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខាឧស្ម័ននិងធុងហ្គាស LPG / CNG / LNG នាំមុខគេ។

New! Energia Italy E1 & E7 Injectors

NEW!  Energia Italy E1 and E7 injectors, best performin

Type 1, Type 2 CNG Tanks Available Now!

Energia Italy introduces Type 1 and Type 2 CNG cylinder

32nd World LPG Forum Amsterdam

World LPG forum is one of the most important gathering

NEW EN12 CNG REDUCER VERSION 2019

Dear Customer, ENERGIA Italy glad to introduce you to t
Energia Italyបានរៀបចំគោលចម្បងនៃការបណ្ដុះក្នុងការតម្លើងប
ការលក់យានយន្តLPG ដែលបញ្ជាក់ដោយនាយកប្រតិបត្តិមន្ទីពិសោធន
ភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដល់ពានរង្វាន
រថយន្តរបស់អ៊ីតាលីម៉ាក DR Automobile បានចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជ
ផ្សារប្រេងសាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចុះដល់៨.៦%កាលពីឆ្

ក្រុមហ៊ុនENERGIAគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចតម្រៀបតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឩបករណ៏ប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។ យើងមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជម្រើសម៉ាកផ្សេងៗដែលសាកសមនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់អ្នក។ មានចាប់ពីឩបករណ៏បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស(Kits)ទៅដល់ធុងហ្គាសLPG-CNG និងផ្នែកតូចៗ(Spare Parts)ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណណាមួយដែលអ្នករ្តូវការ។ជាមួយយើងអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកនោះទេ យើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកនូវឩបករណ៏ដែលមានគុណភាពគ្រប់ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។

© 2019 Energia Alliance | All rights reserved

TOP