ហេតុអ្វី CNG?

ហ្គាសធម្មជាតិអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់កម្រិតនៃយានយន្តដូចជា ម៉ូតូ ឡានដឹកទំនិញ ឡានដឹកឥវ៉ាន់ធុនស្រាលនិងធុនធ្ងន់ ឡានក្រុង ឡានលើកឥវ៉ាន់ ក្បាលរថភ្លើង សូម្បីតែកប៉ាល់និងសាឡាង។ ហ្គាសធម្មជាតិក៏អាចប្រើប្រាស់បានផងដែរដោយបម្លែងម៉ាស៊ីនសាំងរឺក៏ម៉ាស៊ូត រឺក៏ដោយការប្រើប្រាស់គោលបំណងបង្កើតម៉ាស៊ីនហ្គាសធម្មជាតិ។

គុណសម្បត្តិនៃរថយន្តប្រើហ្គាសធម្មជាតិមានដូចជា :

 • កាត់បន្ថយការបំភាយនៃអាតូមអាសូត(នីត្រូសែន}
 • កាត់បន្ថយការបំភាយនៃហ្គាសផ្ទះកញ្ញក់បៃតង
 • ការរីករាលដាលនៃធម្មជាតិហ្គាស
 • តម្លៃទាប
 • អាចចេញមកពីប្រភពកើតឡើងវិញនៃហ្គាស(ជីវហ្គាស)
 • បង្ហាញពីបច្ចេកទេស
 • អាចដំណើរបានឥឡូវ
 • អាចអនុវត្តបានលើយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ
 • ដំណើការតិចបំផុត រឺតម្រូវការចម្រាញ់ (ចំណាយហ្គាសតិច)
 • សុវត្ថិភាពជាងប្រេងឥន្ធនៈ
 • អាចរកចាក់បាននៅជិតផ្ទះរឺកន្លែងធ្វើការ
 • កាត់បន្ថយសម្លេងរំខានបានរហូតដល់៥០%
 • កាត់បន្ថយភាពសឹករិចរឹលនៃម៉ាស៊ីន

ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៏ទាំងនេះ វាងាយស្រួលក្នុងការមើលឃើញថាហេតុអ្វីបានជារថយន្តហ្គាសធម្មជាតិ(NGV)មានចំនួនកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុង៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។បច្ចុប្បន្នមានរថយន្តប្រើហ្គាសជាង១៥លាននៅជុំវិញពិភពលោក(ក្នុងខែធ្នូ២០១១) ហើយពិភពរថយន្តប្រើហ្គាសគឺកំពុងតែព្យាករណ៏ថាចំនួននេះនឹងកើនឡើង៥ដងដែលនឹងច្រើនជាង៦៥លានគ្រឿងនៃរថយន្តប្រើហ្គាសក្នុងឆ្នាំ២០២០

ក្រុមហ៊ុនENERGIAគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចតម្រៀបតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឩបករណ៏ប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។ យើងមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជម្រើសម៉ាកផ្សេងៗដែលសាកសមនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់អ្នក។ មានចាប់ពីឩបករណ៏បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស(Kits)ទៅដល់ធុងហ្គាសLPG-CNG និងផ្នែកតូចៗ(Spare Parts)ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណណាមួយដែលអ្នករ្តូវការ។ជាមួយយើងអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកនោះទេ យើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកនូវឩបករណ៏ដែលមានគុណភាពគ្រប់ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធហ្គាស LPG / CNG / LNG ។

© 2019 Energia Alliance | All rights reserved

TOP